Voorstel productieplanning

Wanneer je iets wil produceren dien je hiervoor een voorstel tot productieplanning te maken.
Via "toevoegen" kun je starten met het aanmaken van een voorstel.

Vervolgens kom je in een scherm terecht waar je dient aan te geven wat je precies wil produceren, hoeveel, over welke productielijn, de datum van starten en een volgorde.

Bij "Datum productie" dien je de datum in te geven wanneer je wil dat de productie plaatsvindt. De instellingen voor batchgrootte kun je ook op productniveau instellen. Ga hiervoor via Basisgegevens -> Product -> Producten en selecteer het product. Vervolgens kun je dit onder het tabblad "Productie" instellen. Ook de productielijn wordt daar ingesteld en zal in dit venster dus automatisch geselecteerd worden. Onder "Vervaldag" kun je handmatig ingeven welke vervaldag je zou willen instellen voor het product. Indien je dit open laat zal het systeem zelf een vervaldag berekenen op basis van de gegevens in de opgegeven shelf life, welke ook te vinden is onder het tabblad "Productie" op productniveau.
Vervolgens sla je de gegevens op en ga je via "Sluiten" terug naar het overzicht en zal zich het volgende scherm aanbieden:

Hetgeen je net aangemaakt hebt is echter nog maar een voorstel tot productieplanning. Om dit voorstel goed te keuren dien je hier het laatste vakje rechts aan te vinken en vervolgens de planning goedkeuren via de hiervoor bestemde knop bovenaan.
Wanneer je dan naar Productie -> Productieplanning gaat zul je zien dat het order hier in de lijst is bijgevoegd. Vervolgens hangt het van het type rapportering van het product of de componenten (manueel of automatisch) af hoe de rapportage van deze productie gedaan dient te worden en wat dus de volgende stap is. Dit kan manuele rapportering zijn of, indien automatische rapportage van toepassing is, direct de rapportage van het eindproduct.