Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voordat je een klantenklacht kunt toevoegen dien je de hiervoor bestemde probleemcodes in te stellen.

ImageImage Removed Image Added

Er zijn 5 velden te onderscheiden onder de knoppenbalk : ImageImage Removed

Image Added

Algemene informatie met betrekking tot de Klantenklacht zoals o.a. nummer klacht, ontvanger, status laatste wijziging, … Deze informatie is niet wijzigbaar.


Vergeet ook zeker niet om via Gebruikers na te gaan of de juiste personen de juiste rollen/rechten hebben!