Analysemethodes


Een analysemethode wordt gebruikt voor het checken van bepaalde "parameters". En kan gebeuren op verschillende manieren (analysemethodes).

In het overzicht zie je alle analysemethoden die al zijn aangemaakt. Indien je deze wil bewerken selecteer je de betreffende methode en kun je hem vervolgens aanpassen.

Via "Analysemethode toevoegen" is het mogelijk om nieuwe methodes aan te maken.

Je kan eventueel ook een analysemethode koppelen aan een klant of aan een product(groep).