Analyses en controles

Hier vind je een overzicht van de geplande analyses en controles die mogelijk periodiek terugkomen.
Dit kunnen standaard zaken zijn zoals bijvoorbeeld controles van opslagtemperaturen of analyses op te ontvangen goederen.
Via "Planningen" kun je deze aanmaken en instellen.


Wanneer je een bepaalde controle of analyse selecteert toont zich het volgende detailscherm:


Indien je bij het aanmaken van de controle via "Planningen" zaken vergeten bent of om bepaalde redenen zaken wilt toevoegen, dan kan dit via "Koppelen".


Indien hier niet de gewenste controlepunten tussen staan kun je deze zelf aanmaken via Specificaties -> Invulvelden -> Invulveld toevoegen
Kies hier als type:

  • tekstuele waarde in te geven op product/productgroep niveau

Vervolgens is dit item ook te selecteren bij te koppelen controles

Voor analyses geldt hetzelfde, enkel dient men hier eventueel nieuwe analysemethodes aan te maken via Kwaliteitscontrole -> Registraties -> Analysemethodes