Leveranciersklachten

Leveranciersklachten zijn klachten vanuit uw bedrijf die er mogelijk kunnen zijn naar bijvoorbeeld leveranciers van grondstoffen, producten, diensten en dergelijke toe.
Het biedt u de mogelijkheid om, net zoals bij klantenklachten, dit op een overzichtelijke en gestructureerde manier af te handelen.

Dit scherm geeft in tabelvorm een overzicht van alle klachten met een aantal gegevens verschaft tijdens het invoeren van de klacht.

 • Nr.: klachtnummer automatisch gegenereerd bij het aanmaken van de klacht
 • Omschrijving: korte omschrijving van de klacht
 • Status: toestand automatisch gegenereerd en afhankelijk van het stadium van de klacht. Onderstaande statussen kunnen voorkomen:
  • Nieuwe klacht: aangemaakte klacht die nog niet naar een behandelaar werd verstuurd
  • Te behandelen: in afwachting van een actie door de behandelaar
  • Te valideren: in afwachting van goedkeuring van de ondernomen actie, door de QA-manager
  • Geannuleerd: Klacht geannuleerd omwille van een opgegeven reden, annulatie kan enkel gebeuren door de ontvanger van de klacht
  • Afgewerkt: volledig afgehandelde klacht
 • Datum klacht: datum waarop de klacht werd aangemaakt
 • Actie door: persoon op dit moment verantwoordelijk voor de voortgang van de actie (is afhankelijk van de status van de klacht)
 • Leverancier: leverancier van het product waarop de klacht betrekking heeft
 • Product: product waarop de klacht betrekking heeft
 • Probleemcode: code toegekend bij het invoeren van de klacht
 • Behandelaar: persoon verantwoordelijk voor de behandeling van de klacht (is afhankelijk van de probleemcode, niet van de status van de klacht)

Selecteer een leveranciersklacht om de details te bekijken.