Probleemcodes

Probleemcodes worden gebruikt bij:

  • Klantenklachten
  • Leveranciersklachten
  • Non-conformiteiten (interne kwaliteitsproblemen)

De frequent voorkomende problemen of klachten moet u eerst definiëren in een “Probleemcode”. Bij het inzetten van een klacht of intern kwaliteitsprobleem kan het probleem uit deze lijst geselecteerd worden. U heeft naderhand de mogelijkheid om statistieken m.b.t. een probleemcode te laten genereren bij de “Kwaliteitsindicatoren” (module Kwaliteitsborging).


Verschillende tabbladen:

Algemeen - Beoordelingscriteria