Kostentypen

Onder kostentypen kunnen bepaalde vaste types van kosten vallen.
Wanneer je een kostentype wil toevoegen verschijnt het volgende scherm:

Je kunt kiezen of je dit kostentype beschikbaar maakt in:

  • Klantenklachten
  • Leveranciersklachten
  • Non-conformiteiten


Wanneer je dus bijvoorbeeld het kostentype "Herverpakkingskosten" zou aanmaken en dit beschikbaar maken bij non-conformiteiten, kan de behandelaar van een non-conformiteit dit kostentype koppelen aan de non-conformiteit. Pas van zodra het kostentype gekoppeld is aan de non-conformiteit is het mogelijk om manueel een bedrag in te voeren. Dit bedrag is louter informatief en zal (momenteel) nergens verder gebruikt worden.