Lotinfo componenten en nevenproducten

1. “Lotinfo grondstof”

1.1. Doel

Op basis van het lot ingegeven bij de manuele rapportering of gegenereerd door bij de automatische rapportering de traceerbaarheid verzekeren van de grondstof of hulpmateriaal tot het eindproduct.


1.2. Hoe overeenstemmende eindproducten zoeken ?

  • Geef het lotnummer in het veld “lot” van de grondstof of het hulpmateriaal waarvan u de eindproducten wenst te kennen of selecteer de leverancier en het bijhorende lotnr van de leverancier
  • Druk op “Zoeken”
  • Een lijst met alle geproduceerde eindproducten verschijnt in tabelvorm
Indien je zoekt via lotnr kan het resultaat er als volgt uitzien: