Productieplanning

1 Beschrijving van de verschillende velden in de view “Productieplanning”

Dit scherm geeft in tabelvorm een overzicht van de geplande producties met een aantal gegevens verschaft tijdens het invoeren van de planning en de rapportering.

 • Nr. productie order : productienummer automatisch gegenereerd bij het plannen van een product
 • Datum productie : datum waarop het product wordt gepland om te produceren omschrijving van de klacht
 • Referentie : artikelnummer van het artikel dat werd gepland
 • Product : gepland product
 • Aantal gepland : hoeveel gepland voor productie, gevolgd door de verkoopseenheid
 • Aantal geproduceerd : de reeds geproduceerde en gerapporteerde hoeveelheid, gevolgd door de verkoopseenheid
 • Lot : identificatie voor de betreffende productie
 • Status : toestand automatisch gegenereerd en afhankelijk van het stadium van de productie. Onderstaande statussen kunnen voorkomen:


Niet afgewerkt: In afwachting van (verdere) productie
Afgewerkt: Order werd gerapporteerd als zijnde afgewerkt (ongeacht de geproduceerde hoeveelheid!)


2 Beschrijving van de verschillende knoppen in de view “Productieplanning”

Via de knoppen bovenaan het scherm kunnen volgende acties ondernomen worden :

 • Productieplanning te selecteren of sorteren
 • Details van de planning te bekijken
 • Printen van de productieplanning, grondstofbehoefte of rendement


2.1 Productieplanning selecteren of sorteren

keuzeveld “selectie”:

 • Selectie Alle : alle producties met hun huidige status
 • Selectie Alle – Open (standaard) : de producties die niet als afgewerkt werden gerapporteerd
 • Selectie Alle – Afgewerkt : de producties die als afgewerkt werden gerapporteerd
 • keuzeveld “sorteer”: sorteert de klachten automatisch volgens Nummer Productie-order nummer, lijn + volgorde
 • knop “zoeken” en invulveld “trefwoord”: selecteert de productie op basis van een (deel van een) trefwoord dat u in het invulveld hebt ingegeven, waarna u op “zoeken” drukt. Opgelet: er wordt enkel gezocht in de velden product, lot.


2.3 Details van een productie bekijken

Druk op het betreffende nummer in de kolom ”Nummer Productieorder” voor de productie waarvan u het detail wenst te zien.